درباره ما

  گروه مهندسی فناوری اطلاعات رایان گستر فردا
  RGF

  مصطفی آزاد

  عضو تیم مهندسی فناوری اطلاعات رایان گستر فردا
  متخصص طراحی و برنامه نویسی وب

  RGF

  ناصر احمدی

  عضو تیم مهندسی فناوری اطلاعات رایان گستر فردا
  متخصص شبکه و امنیت

  RGF

  ایمان جواهران

  عضو تیم مهندسی فناوری اطلاعات رایان گستر فردا
  متخصص سئو و تبلیغات

  RGF

  سجاد جعفری

  عضو تیم مهندسی فناوری اطلاعات رایان گستر فردا
  متخصص طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن های موبایلی