بایگانی ها

  اهداف 3
  دستيابی و تسلط بر آخرين دستاوردهای فناوری اطلاعات
  خردگرايي، دانايي محوري، بکارگيري دانش فني روز و تلفيق آن با خدمات نيروي انساني آگاه، فعال و با انگيزه و بهره ور
  اهداف 2
  طراحی و اجرای سیستم کارآمد سنجش رضایت مشتری به منظور انطباق محصولات و خدمات شرکت با نیاز مشتریان
  فراهم نمودن سیستم جامع مدیریت منابع انسانی در جهت ارتقای تخصص، توانمندی و رضایت کارکنان
  اهداف 1
  اموزش مستمر كاركنان و ارتقاء سطح دانش و آگاهی های تكنیكی و كیفیتی مرتبط با فعالیتها
  كاهش زمان تکمیل خدمات و ارائه آنها به مشتریان در سریعترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت